Kategorijos

Prekių grąžinimo ir skundų politika

 1. Taisyklės apibrėžia skundų nagrinėjimo tvarką, bendrą visiems Pardavėjui teikiamiems skundams, ypač skundams dėl Produktų, Pardavimo sutarčių, Elektroninių paslaugų ir kitų skundų, susijusių su Pardavėjo ar Internetinės parduotuvės veikla.
 2. Gali būti pateiktas skundas, pavyzdžiui:
  1. raštu adresu: ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz;
  2. elektronine forma el. paštu šiuo adresu: handel@xplo.pl.
 3. Kaip skundo dalis, Prekė gali būti siunčiama arba grąžinama šiuo adresu: ul. Magazynowa 8, 85-790 Bydgoszcz.
 4. Skundo aprašyme rekomenduojama nurodyti: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su skundo dalyku, ypač pažeidimų ar sutarties nesilaikymo pobūdį ir datą; 2) reikalauti būdo, kaip užtikrinti, kad sutartis atitiktų reikalavimus, arba pareiškimo dėl kainos sumažinimo, sutarties atsisakymo ar kito reikalavimo; ir (3) skundo pareiškėjo kontaktiniai duomenys – tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą. Ankstesniame sakinyje išdėstyti reikalavimai yra tik rekomendacijos ir neturi įtakos skundų, pateiktų be rekomenduojamo skundo aprašymo, efektyvumui.
 5. Jei skundo nagrinėjimo metu pasikeičia skundo pareiškėjo nurodyti kontaktiniai duomenys, jis privalo apie tai pranešti Pardavėjui.
 6. Prie skundo gali būti pateikti su skundo objektu susiję įrodymai (pvz., nuotraukos, dokumentai ar gaminys). Pardavėjas taip pat gali prašyti skundo pateikėjo pateikti papildomos informacijos arba atsiųsti įrodymus (pvz., nuotraukas), jei tai palengvina ir pagreitina pardavėjo skundo nagrinėjimą.
 7. Pardavėjas į skundą atsakys nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo.
 8. Įstatymais nustatytos Pardavėjo atsakomybės pagrindą ir apimtį apibrėžia visuotinai taikomi įstatymai, ypač Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių įstatymas ir 2002 m. liepos 18 d. Elektroninių paslaugų teikimo įstatymas (Įstatymų leidinys Nr. 144, 1204 punktas su pakeitimais). Papildoma informacija apie Pardavėjo atsakomybę už Prekės atitiktį Pardavimo sutarčiai, numatyta teisės aktuose, pateikiama žemiau:
  1. Esant nusiskundimams dėl Prekės, kurią Klientas įsigijo pagal Su Pardavėju iki 2022 m. gruodžio 31 d. sudarytą Pardavimo sutartį, jie apibrėžiami Civilinio kodekso nuostatomis iki 2022 m. gruodžio 31 d. ypač menas. Civilinio kodekso 556-576 str. Šiose nuostatose konkrečiai nurodomas Pardavėjo atsakomybės Kliento atžvilgiu pagrindas ir apimtis, jeigu parduota Prekė turi fizinį ar teisinį defektą (garantija). Pagal str. 558 § 1 d., Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją už Prekę, įsigytą pagal ankstesnį sakinį, Kliento, kuris nėra vartotojas, atžvilgiu yra atmesta.
  2. Esant skundui dėl Prekės, kurią Klientas įsigijo pagal Prekybos-pardavimo sutartį, sudarytą su Pardavėju nuo 2023 m. sausio 1 d., Vartotojų teisių įstatymo nuostatos, galiojančios nuo 2023 m. sausio 1 d. str. Vartotojų teisių įstatymo 43a - 43g. Šiose nuostatose konkrečiai nurodomas Pardavėjo atsakomybės vartotojui pagrindas ir apimtis, Prekės neatitikimui Pardavimo sutarčiai.
 9. Be teisės aktų nustatytos atsakomybės, gaminiui gali būti suteikta garantija – tai sutartinė (papildoma) atsakomybė ir gali būti naudojama, kai nurodytam gaminiui taikoma garantija. Garantiją gali suteikti ne Pardavėjas, o kitas subjektas (pvz., gamintojas ar platintojas). Išsamios sąlygos dėl atsakomybės pagal garantiją, įskaitant informaciją apie subjektą, atsakingą už garantijos įgyvendinimą, ir subjektą, įgaliotą ja naudotis, pateikiami garantijos aprašyme, pvz., garantijos kortelėje arba kitur dėl garantijos. Pardavėjas nurodo, kad Prekės neatitikimo sutarčiai atveju Klientas pagal įstatymą turi teisę į teisines apsaugos priemones iš Pardavėjo pusės ir jo sąskaita, o garantija neturi įtakos šiai teisinei apsaugai. priemonės.
 10. Taisyklių 6.8.2 punkto nuostatos dėl vartotojo taip pat taikomos Klientui, kuris yra fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo ūkine veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra to asmens profesinis pobūdis, visų pirma dėl jo verslo veiklos dalyko, prieinamas remiantis Centrinio registro nuostatomis ir informacija apie ūkinę veiklą.
 11. Išsamią informaciją apie galimybę Klientui, kuris yra vartotojas, naudotis neteisminiais skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo būdais, taip pat prieigos prie šių procedūrų taisykles rasite Konkurencijos tarnybos svetainėje ir Vartotojų apsauga adresu https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 12. Taip pat yra kontaktinis punktas prie Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos prezidento (telefonas: 22 55 60 333, el. paštas: kontakt.adr@uokik.gov.pl arba adresas raštu: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 -030 Varšuva.), kurios užduotis, be kita ko, yra teikti pagalbą vartotojams klausimais, susijusiais su vartotojų ginčų sprendimu ne teisme.
 13. Vartotojas turi šias pavyzdines galimybes naudotis neteisminėmis skundų nagrinėjimo ir pretenzijų nagrinėjimo priemonėmis: (1) kreiptis dėl ginčo sprendimo nuolatiniam draugiškam vartotojų teismui (daugiau informacijos: http://www.spsk.wiih.org.pl/ ); (2) kreipimasis dėl ginčo sprendimo ne teisme Prekybos inspekcijos vaivadijos inspektoriui (daugiau informacijos Pardavėjo ūkinės veiklos vietą kompetentingo inspektoriaus interneto svetainėje); ir (3) pagalba apskrities (savivaldybės) vartotojų ombudsmenui arba socialinei organizacijai, kurios įstatyme numatytos funkcijos apima vartotojų apsaugą (įskaitant Vartotojų federaciją, Lenkijos vartotojų asociaciją). Konsultacijos, be kita ko, teikiamos elektroniniu paštu adresu porady@dlakonsumentow.pl ir vartotojų pagalbos telefono numeriu 801 440 220 (pagalbos linija dirba darbo dienomis 8.00-18.00 val., prisijungimo mokestis pagal operatoriaus tarifą).
 14. Adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr galima rasti internetinės vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo ES lygmeniu sistemos platformą (OGS platforma). GES platforma – tai interaktyvi ir daugiakalbė svetainė su visapusišku paslaugų tašku vartotojams ir verslininkams, norintiems neteisminiu būdu išspręsti ginčą dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pardavimo internetu sutarties ar paslaugų teikimo sutarties (daugiau informacijos apie pačios platformos svetainėje arba Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnybos svetainėje: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).